PRIIPS / Wetgeving Kosten en Lasten (MIFID 2)

De PRIIPS Verordening (”Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products” d.w.z. « verpakt retail- en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct» of « PRIIP ») verzekert de verstrekking van het essentiële-informatiedocument (de “KID”) aan retailbeleggers (zoals gedefinieerd onder MIFID II) teneinde die in staat te stellen de essentiële kenmerken en risico's van een PRIIP te begrijpen en te vergelijken alvorens een transactie af te sluiten.

Een product valt binnen het toepassingsgebied van de PRIIPS Verordening (kwalificeert als PRIIP) als het aan de retailbelegger te betalen bedrag onderhevig is aan schommelingen ten gevolge van blootstelling aan referentiewaarden of aan de prestaties van een of meer activa die niet rechtstreeks door de retailbelegger zijn aangekocht.

"Voor vragen omtrent PRIIPS KID, contacteer ons:

Tel. +32 (0)2 433 43 32 

Op deze website vindt u:

 

  • Generieke essentiële-informatiedocumenten voor OTC Forex Forwards (d.w.z. termijncontracten), OTC Forex Non Deliverable Forward en voor OTC Forex Swaps; en
  • Sjabloon informatiedocumenten voor OTC Forex opties, combinaties van OTC Forex opties en OTC rentederivaten. In overeenstemming met de PRIIPS Verordening, leggen deze Sjabloon informatiedocumenten het functioneren en de risico’s van het product uit, maar omvatten geen product gerelateerde gegevens.
    Door de bank de details te verstrekken van de transactie waarvoor u een prijs wenst te ontvangen, vult de bank de indicatieve transactie-gerelateerde informatie aan in deze sjabloon en zendt u deze per e-mail. Dit aangevulde document zal beschouwd worden als het essentiële-informatiedocument.

We raden u aan het essentiële-informatiedocument te lezen (en indien van toepassing het Sjabloon informatiedocument) alvorens een transactie af te sluiten.

Complaints

Contact

Hebt u een klacht? Aarzel dan niet om uw relatiebeheerder in te lichten. Hij is uw vertrouwenspersoon. U hebt niet de gelegenheid om contact op te nemen met uw relatiebeheerder? Geen enkel probleem! Vul het onderstaande formulier in.Onze afdeling Complaints Handling Team CB (Warandeberg, 3 – 1000 Brussel e-mail : complaints.cb@bnpparibasfortis.com) registreert uw klacht en bezorgt u na analyse een antwoord.

Request document

Request document

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen indien u een Essentiële-informatiedocument van een gestopt product of een oude versie van een Kosten en Lasten tabel wil ontvangen.