Swaption

Overzicht risico indicator

LAAG
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
HOOG Verkoop - Koop

Download het Sjabloon Informatiedocument voor Swaption

Wij raden u aan om het Sjabloon informatiedocument te lezen voor eventuele echte transacties om het proces op de transactietijd te versnellen.

Maximum Costs for Swaption

Complaints

Contact

Hebt u een klacht? Aarzel dan niet om uw relatiebeheerder in te lichten. Hij is uw vertrouwenspersoon. U hebt niet de gelegenheid om contact op te nemen met uw relatiebeheerder? Geen enkel probleem! Vul het onderstaande formulier in.Onze afdeling Complaints Handling Team CB (Warandeberg, 3 – 1000 Brussel e-mail : complaints.cb@bnpparibasfortis.com) registreert uw klacht en bezorgt u na analyse een antwoord.

Request document

Request document

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen indien u een Essentiële-informatiedocument van een gestopt product of een oude versie van een Kosten en Lasten tabel wil ontvangen.

Kosten die op het essentiële informatie document (de “KID”) en in de Kosten- en lastentabel worden weergegeven vertegenwoordigen een redelijke indicatie van het verwachte maximale geaggregeerde bedrag aan kosten en lasten die een klant onder normale marktomstandigheden zou kunnen maken. Bij de berekening van kosten en lasten op een ex ante basis heeft de Bank de werkelijk gemaakte kosten gebruikt als een proxy voor de verwachte kosten en lasten.

In sommige gevallen kunnen de werkelijke kosten en lasten toch hoger zijn dan de bedragen aangegeven in de kosten-en lastentabel of in de KIDs die op deze website zijn gepubliceerd (met name KID's voor Flexi Forwards, FX Forwards, FX Swaps en Non-Deliverable Forwards). Indien dit het geval zou zijn, zal uw Global Markets vertegenwoordiger u daarover informeren alvorens de transactie(s) uit te voeren.

In het geval van afsluiting of aanbieding van FX en rente OTC Derivaten die op deze website worden gepresenteerd, gelieve er rekening mee te houden dat Kosten en lasten met betrekking tot beleggings- en/of nevendiensten en ontvangen/betalen betalingen van derden beide gelijk zijn aan 0% (0€).